Công văn số 4845 /BQL-QHXD về việc thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệp thu công trình

Ký hiệu: Công văn số 4845 /BQL-QHXD

Ngày ban hành: 03/10/2023

Trích yếu: về việc thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệp thu công trình

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng