Công văn số 477/TTr-BQL về việc đề nghị xét tặng Bằng khen của thủ tướng chính phủ 

 

Ký hiệu: Công văn số 477/TTr-BQL

Ngày ban hành: 13/02/2023

Trích yếu: về việc đề nghị xét tặng Bằng khen của thủ tướng chính phủ

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng