Công văn số 4766/BQL-QĐ – về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 4766/BQL-QĐ

Ngày ban hành: 26/09/2023

Trích yếu: về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng