Công văn số 4730/BQL-QHXD về việc thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Ký hiệu: Công văn số 4730/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 22/9/2023

Trích yếu: về việc thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng