Công văn số 4704/BQL-VP – về việc Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng

Ký hiệu: Công văn số 4704/BQL-VP

Ngày ban hành: 21/09/2023

Trích yếu: về việc Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng