Công văn số 4680/BQL-LĐ – Tăng cường thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 20/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4680/BQL-LĐ – Tăng cường thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Xem chi tiết văn bản tại đây.