Công văn số 4646/QĐ-UBND – Quyết định về việc công bố  Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022 của Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2022

Số ký hiệu: 4646/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 30/12/2022

Trích yếu: Quyết định về việc công bố  Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022 của Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2022

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng