Công văn số 46/QĐ-BQL – Ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 46/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 04/01/2024

Trích yếu: Ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng