Công văn số 4564/BQL-DNGSĐT – Tham gia trình diễn, giới thiệu công nghệ, sản phẩm giải pháp đổi mới sáng tạo tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023

Ngày 14/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4564/BQL-DNGSĐT  – Tham gia trình diễn, giới thiệu công nghệ, sản phẩm giải pháp đổi mới sáng tạo tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.