Công văn số 4516/BQL-LĐ – Giải quyết kiến nghị của DN trong KCN, KKT

Ngày 13/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4516/BQL-LĐ  – Giải quyết kiến nghị của DN trong KCN, KKT. Xem chi tiết văn bản tại đây.