Công văn số 4498/BQL-LĐ – Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật lao động và chính sách, pháp luật nhà nước Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng)

Ngày 12/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  4498/BQL-LĐ – Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật lao động và chính sách, pháp luật nhà nước Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng). Xem chi tiết văn bản tại đây.