Công văn số 4475/BQL-DNGSĐT – Tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ả rập Xê-út

Ngày 08/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  4475/BQL-DNGSĐT – Tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ả rập Xê-út. Xem chi tiết văn bản tại đây.