Công văn số 4453/BQL-QHXD – Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Số ký hiệu: 4453/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 08/09/2023

Trích yếu: Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng