Công văn số 4451/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 4451/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 08/09/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty Cổ phần Phương Bắc.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng