Công văn số 4450/TTr-BQL – về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhân kỹ niệm 30 năm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 4450/TTr-BQL

Ngày ban hành: 08/09/2023

Trích yếu: về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhân kỹ niệm 30 năm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng