Công văn số 4356/QĐ-UBND – Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: 4356/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 15/12/2023

Trích yếu: Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng

File đính kèm:

Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền BQLKKT:

Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền BQLKKT

Nội dung bộ thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng:

Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của BQLKKTHP – 1

Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của BQLKKTHP – 2

Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của BQLKKTHP – 3

Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của BQLKKTHP – 4

Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của BQLKKTHP – 5