Công văn số 4331/BQL-QHXD -Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 4331/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 30/08/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty CP Thương mại và Vận tải Tràng Duệ.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng