Công văn số 4328/TTr-BQL – về việc đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đầu tư và sản xuất kinh doanh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 4328/TTr-BQL

Ngày ban hành: 05/09/2023

Trích yếu: về việc đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đầu tư và sản xuất kinh doanh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng