Công văn số 4311/TB-BQL – Lịch trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 29/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4311/TB-BQL – Lịch trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Xem chi tiết văn bản tại đây.