Công văn số 4310/QĐ-UBND – Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia

Ký hiệu: 4310/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 14/12/2023

Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia.

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng