Công văn số 4310/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 4310/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 29/08/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Kỷ Nguyên.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng