Công văn số 4280/BQL-TTXTĐT – Phối hợp xuất bản Bản tin số đặc biệt 03.2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 24/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4280/BQL-TTXTĐT – Phối hợp xuất bản Bản tin số đặc biệt 03.2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.