Công văn số 427/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 427/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 08/02/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Vsip Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng