Công văn số 426/BC-KTĐ-Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 426/BC-KTĐ

Ngày ban hành: 08/02/2022

Trích yếu: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Cơ quan ban hành: Hội đồng TĐ-KT bộ KH&ĐT