Công văn số 425/TTr-BQL V/v đề nghị khen thưởng cho các tập thể thuộc khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022

Ký hiệu: Công văn số 425/TTr-BQL

Ngày ban hành: 08/02/2023

Trích yếu: V/v đề nghị khen thưởng cho các tập thể thuộc khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng