Công văn số 4164/QĐ-BQL – Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2005 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 4164/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 22/08/2023

Trích yếu: Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2005 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng