Công văn số 4162/BQL-QLĐT – Thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An

Số ký hiệu: 4162/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 22/08/2023

Trích yếu: Thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An,.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng