Công văn số 407/BQL-QLĐT – Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư

Số ký hiệu: 407/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 07/02/2023

Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư gửi Công ty TNHH Ourhome Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng