Công văn số 4065/CTr-BQL – Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động văn hoá nghệ thuật phục vụ công nhân lao động tại KCN Nam Cầu Kiền

Ngày 21/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4065/CTr-BQL – Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động văn hoá nghệ thuật phục vụ công nhân lao động tại KCN Nam Cầu Kiền. Xem chi tiết văn bản tại đây.