Công văn số 4055/BQL-DNGSĐT – Tham gia chương trình “Giao lưu phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc”

Ngày 18/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4055/BQL-DNGSĐT – Tham gia chương trình “Giao lưu phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc”. Xem chi tiết văn bản tại đây.