Công văn số 405/BQL-KHTH tình hình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao

Ngày 07/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 405/BQL-KHTH về tình hình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao. Xem chi tiết văn bản tại đây.