Công văn số 3973/BQL-QHXD – Chủ động phòng, chống sạt lở trước và trong mùa mưa lũ

Ngày 11/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3973/BQL-QHXD – Chủ động phòng, chống sạt lở trước và trong mùa mưa lũ. Xem chi tiết văn bản tại đây.