Công văn số 3962/BQL-QLĐT – Thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Số ký hiệu: 3962/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 11/08/2023

Trích yếu: Thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng