Công văn số 3958/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 3958/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 11/08/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Sem Micro.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng