Công văn số 3936/BQL-QHXD – Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và vi phạm về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh

Số ký hiệu: 3936/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 10/08/2023

Trích yếu: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và vi phạm về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng