Công văn số 3932/BQL-QHXD – Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Đồ Sơn, quỹ đất thu hút đầu tư

Số ký hiệu: 3932/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 09/08/2023

Trích yếu: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Đồ Sơn, quỹ đất thu hút đầu tư.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng