Công văn số 3916/BQL-QHXD – Rà soát, tính toán thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên

Số ký hiệu: 3916/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 09/08/2023

Trích yếu: Rà soát, tính toán thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng