Công văn số 3909/BQL-VP – Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Ký hiệu: Công văn số 3909/BQL-VP

Ngày ban hành: 09/08/2023

Trích yếu: Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng