Công văn số 3904/BQL-QHXD – Thi công một số hạng mục công trình tạm và thi công cọc thí nghiệm

Số ký hiệu: 3904/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 08/08/2023

Trích yếu: Thi công một số hạng mục công trình tạm và thi công cọc thí nghiệm gửi Công ty TNHH Greatstar Industrial Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng