Công văn số 38/TB-BQL – Lịch tiếp công dân, Doanh nghiệp định kỳ năm 2023 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 38/TB-BQL

Ngày ban hành: 05/01/2023

Trích yếu: Lịch tiếp công dân, Doanh nghiệp định kỳ năm 2023 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng