Công văn số 379/KH-BQL – Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

Ngày 06/02/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 379/KH-BQL về việc Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023. Xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây.