Công văn số 3754/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 3754/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 01/08/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH JD PROPERTY (VIET NAM) LOGISTIC PARK HAI PHONG I.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng