Công văn số 3704/TTr-BQL – về việc đề nghị khen thưởng năm 2022

Ký hiệu: Công văn số 3704/TTr-BQL

Ngày ban hành: 28/07/2023

Trích yếu: về việc đề nghị khen thưởng năm 2022

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng