Công văn số 3688/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 3688/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 27/07/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng