Công văn số 3641/BQL-QHXD – Khảo sát, nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất Dự án phát triển Khu công nghiệp Tiên Lãng 2, huyện Tiên Lãng

Số ký hiệu: 3641/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 24/07/2023

Trích yếu: Khảo sát, nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất Dự án phát triển Khu công nghiệp Tiên Lãng 2, huyện Tiên Lãng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng