Công văn số 3612/BQL-QHXD vv thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 3612/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 21/7/2023

Trích yếu: Về việc thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng