Công văn số 3610/BQL-QHXD – Thi công một số hạng mục công trình tạm và thi công cọc thí nghiệm

Số ký hiệu: 3610/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 21/07/2023

Trích yếu: Thi công một số hạng mục công trình tạm và thi công cọc thí nghiệm.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng