Công văn số 358/BQL-QLĐT – Tham gia hội thảo Giải pháp xử lý bãi thải gyps của Nhà máy sản xuất phân bón Diamon phốt phát – Đình Vũ tại phường Đông hải, Hải An, thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu:358/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 03/02/2023

Trích yếu: Tham gia hội thảo Giải pháp xử lý bãi thải gyps của Nhà máy sản xuất phân bón Diamon phốt phát – Đình Vũ tại phường Đông hải, Hải An, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng