Công văn số 352/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 352/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 03/02/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Nam châm Shin – Etsu Việt Nam Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng