Công văn số 351/BQL-QHXD – Hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng cổng chào khu công nghiệp Đình Vũ – giai đoạn 2

Số ký hiệu: 351/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 03/02/2023

Trích yếu: Hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng cổng chào khu công nghiệp Đình Vũ – giai đoạn 2.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng